Voluntariat ambiental

 

Logotip del voluntariat ambiental

El Programa de Voluntariat Ambiental té l’objectiu d’implicar la comunitat universitària en la defensa i la protecció del medi ambient, sent un espai per a la participació dels estudiants i les estudiantes de totes les titulacions que es poden cursar a la Universitat de València.

  •  LINIES D’ACCIÓ:
    • Gestió de residus
    • Estalvi energètic i de recursos
    • Consum responsable i comerç just
    • Protecció de l’entorn natural

 

Word-cloud voluntariado ambiental