Taller de cooperació, solidaritat i educació al desenvolupament

Matrícula:

del 27 de setembre al 16 d’octubre mitjançant ENTREU

Horari:

Divendres, 3 nov de 16 a 20 h.
Dissabte, 4 nov, de 9 a 13:30 h.
Divendres, 10 nov, de 16 a 20 h.
Dissabte, 11  de novembre de 9 a 13:30 h.
Divendres, 17de novembre, de 16 a 20 h.
Dissabte, 18 de novembre, de 9 a 13:30 h.

Llengua: València i castellà

Formació general:

Gabriela Moriana Mateo. Departament de Treball Social i Serveis Socials. Facultat de Ciències Socials. Universitat de València.

Formacio específica:

Elena Mut Montalvà. Dept. Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València.

Mila Font. Dept. Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València.

Continguts

I. Introducció a la cooperació internacional per al desenvolupament.

1. Causes de la desigualtat mundial en el context del sistema econòmic mundial globalitzat.
2. Desenvolupament-Subdesenvolupament
2.1. Definició. Anàlisi històric. Les principals teories sobre el desenvolupament.
2.2. Els indicadors de desenvolupament i la seua evolució. El IDH (Indice Desarrollo Humano).
3. La cooperació internacional per al desenvolupament.
4. Aliances internacionals per al desenvolupament i la cooperació internacional.
4.1. Nacions Unides
4.2. Objectius de desenvolupament del Mil·lenni
4.3. Declaració de Paris i Programa Accra

II. Conceptes i actors.

1. La AOD i CAD
1.1 Concepte i evolució històrica: en el CAD (Comité Ayuda Desarrollo) i a l’estat espanyol.
1.2. Qualitat i Cantitat de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) a Espanya
1.2.1 La Cooperació espanyola. AECID
1.2.2 La Cooperació descentralitzada
1.2.3 La Cooperació al País Valencià
2. La cooperació no gobernamental (concepte, evolució històrica i actors principals).
3. Principals actors de la cooperació internacional per al desenvolupament
3.1 Organismes internacionals.
3.2 Organismes estatals.
3.3. Cooperació descentralitzada.
3.4. ONGD i altres agents: definició, tipologia, evaluació històrica. La coordinadora valenciana d’ONGD i la COND d’Espanya.

III. Àrees de treball i instruments de la CID.

1. Els projectes de cooperació internacional per al desenvolupament
1.1 Definició.
1.2 Actors.
1.3 El cicle Gestió del Projecte i ferramentes de planificació.
2. Àrees d’intervenció dels agents de cooperació internacional.
3. La cooperació internacional per al desenvolupament.
3.1. L’acció humanitària i emergencia.
3.2. La sensibilització i educació per al desenvolupament.
3.3. El codesenvolupament.
4. Aspectes transversals dels projectes: genere i medi ambient.

IV. Espai d’experiències

Exposició per part de Organitzacions no Governamentals i Associacions que treballen cooperació internacional  i  educació per al desenvolupament