Taller de menors en situació de risc

Matrícula:

del 27 de setembre al 16 d’octubre mitjançant ENTREU

Horari:

Divendres, 3 nov de 16 a 20h.
Dissabte, 4 nov, de 9 a 13:30 h.
Divendres, 10 nov, de 16 a 20 h.
Dissabte, 11  de novembre de 9 a 13:30 h.
Divendres, 17de novembre, de 16 a 20 h.
Dissabte, 18 de novembre, de 9 a 13:30 h.

Llengua: Valencià – Castellà

Formació general:

Marcela Jabbaz. Dept. de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València.

Formacio específica: 

José Javier  Navarro Dept. Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València

Inmaculada Verdeguer Aracil. Vicedegana / Vicedirectora Ets : Facultat de Ciències Socials. Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València.

Continguts

La present formació pretén reflexionar entorn de la infància i als riscos associats a ella. Així mateix és important connectar les diferents accions que entitats i ONG desenvolupen en benefici de la inclusió de menors, adolescents i joves. Les necessitats psicosocials i institucionals que es generen en un període de la vida tan canviant i vulnerable com és la infància i adolescència determinen en certa mesura les relacions i intercanvis que es donen dins d’aquest període. Canvis físics i psicològics, determinen la construcció i les relacions amb les i els altres, adquirint cada vegada més responsabilitats.

No obstant açò, no sempre aquest procés pot realitzar-se en les millors condicions i és quan les i els menors i adolescents entren en contacte amb els riscos. Per açò, es considera vital identificar i analitzar les situacions de conflicte que emboliquen a la infància, per a tractar d’oferir a través de pràctiques psicosocials i educatives itineraris alternatius que eviten les situacions generadores de vulnerabilitat i possibiliten un creixement positiu en els menors L’objectiu del curs es:

A. Que l’estudiantat adquirisca coneixement sobre la detecció i valoració de menors i joves en situació de risc i desemparament, tractant de identificar les situacions dels i les menors que es puguen classificar com a maltractament i les polítiques públiques dirigides a la resolució d’aquestes situacions.
B. Oferir una formació crítica i reflexiva entorn del concepte del voluntariat especialitzat en infància, que permeta actualitzar i revisar la pràctica multidisciplinària.

2. METODOLOGIA  DE CONTINGUTS
El programa que s’ofereix a l’estudiantat per a ajudar-li a aconseguir els resultats previstos inclou les següents activitats:

A. Sessions expositives per part de la professora i el professor del curs.

B. Realització de treballs d’anàlisis de textos amb l’objectiu de contrastar, debatre i presentar els resultats.

C. Treball tutelat per part de la professora i el professor a través de sessions de treball i orientació.

3. ESPAI D’EXPERIÈNCIES:

Exposició per part de Organitzacions no Governamentals i Associacions que treballen amb menors i joves en situació de risc.

4. DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS

CONTINGUT

DESCRIPCIÓ

El maltractament de menors Definició i concepte de menor en risc. Directrius de la prevenció de menors en risc. Detecció i intervenció primerenca en menors en risc. Cultura i maltractament. La violència contra les xiquetes i els xiquets en el món. Definició, incidència i tipus de maltractament infantil i adolescent en el context familiar. Factors protectors i factors de risc. Conseqüències del maltractament infantil.
Socialització dels Menors: Factors de Risc i de Protecció L’entorn com a espai principal per a la socialització. Problemes de convivència i resolució de conflictes associats. Perfils de risc. Situacions de risc i desemparament. Protocols d’actuació
La Relació Educativa Descripció i fases en els processos d’intervenció socioeducativa. Tècniques i estratègies per a acostar-se i intervindre amb els adolescents. La importància de la comunicació. La relació amb els seus grups de pars. Expectatives en la relació
Atenció en Medi Obert i el Acolliment Residencial: centres d’inserció i d’acollida. Models d’intervenció. Programes i eines en la inserció d’adolescents en risc. Prevenció i reinserció des dels recursos d’oci i temps lliure educatiu. Modes d’accés als adolescents, motivació i centres d’interés
Mesures Judicials: Centres i Mesures Alternatives al Internament. Descripció dels diferents programes de mesures judicials. Possibles models d’intervenció al mig residencial. Implementació de programes educatius. Tècniques i estratègies de gestió de conflictes en Centres d’internament. Execució de mesures al mig obert. Característiques de la intervenció i recursos utilitzats. Jutjats de menors i actuacions policials