Experiències dels voluntaris

Ací pots conèixer el que ha estat l’experiència dels estudiants que ja han participat com a voluntaris al programa.

[SRI LANKA, 2004-2005]

[NEPAL, 2004-2005]

[COLOMBIA 2005-2006]

[VIETNAM, 2006-2007]

[BURKINA FASO blog, 2007-2008]

[BURKINA FASO, 2007-2008]

[HONDURES, 2007-2008]

[KYRGYZSTAN, 2008-2009]

[RUANDA, 2008-2009]

[UCRANIA, 2009-2010]

[PERÚ, 2012-2013]