Voluntariat ambiental

Logotip del voluntariat ambiental

Qui pot participar?

El programa de Voluntariat Ambiental/Campus Sostenible està adreçat a les i els estudiants de la Universitat de València, així com a la resta de la comunitat universitària, i qualsevol persona que tinga vinculació amb la Universitat de València.

Com es pot participar?

La participació s’adaptarà a la disponibilitat horaria de cada persona. En funció de les preferencies personals,  Els voluntaris passaran per distintes sessions de formació en funció del seu compromís i participació.

Què faran les persones implicades en el voluntari ambiental/campus sostenible?

Les activitats concretes s’aniran decidint en funció de les preferències de les i dels voluntaris, però en general, s’organitzaran xerrades, exposicions, tallers, accions de sensibilització, punts d’informació, etc. Seran sempre activitats enmarcades en les 5 temàtiques-eix del voluntariat:

 • Gestió de residus
 • Estalvi d’energia i recursos
 • Comerç just i consum responsable
 • Promoció entorn natural
 • Manteniment i promoció dels itineraris botànics al Campus de Burjassot amb la col·laboració del Departament de Botànica (Ana Ibars i Felisa Puche)

 

Oportunitats de formació?

Estas interessat/interessada en participar en el Voluntariat Ambiental/Campus Sostenible?

Si vols participar al programa de Voluntariat Ambiental/Campus Sostenible, t’oferim una proposta formativa adreçada a facilitar la teua participació en les accions que vinculades al programa hi ha previstes per als propers mesos, adreçades a l’estalvi d’energia i recursos i el comerç just / consum responsable.

Reconeixement de crèdits ECTS

 • La participació en el programa de voluntariat ambiental/campus sostenible pot ser reconeguda com a crèdits ECTS, segons el còmput següent: 1,5 crèdits per 30 hores de participació.
 • És molt important recordar als estudiants que la incorporació dels crèdits a l’expedient, tal i com preveu la llei de taxes de la Generalitat Valenciana ”Igualmente, se abonará el 25 por 100 del precio de la matrícula correspondiente a créditos de libre elección o de actividades universitarias contempladas en el art. 12.8 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, cuando la universidad, a solicitud del alumno, proceda a su reconocimiento como créditos de esta naturaleza. El resto de las tasas se abonarán íntegramente.” (Article 143.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat)
Més informació
 • El nostre horari:
  • SeDi Campus Burjassot
  • SeDi Campus Tarongers
  • SeDi Blasco Ibañez

 

Word-cloud voluntariado ambiental