Campanya de donació de sang

Col·laboració en la Campanya de Donació de Sang

La Delegació d’Estudiants mitjançant el SeDI i en col·laboració amb el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, us proposa un any més col·laborar en la  nova “Campanya de Donació de Sang a la Universitat de València” participant com a estudiantat col·laborador.  La donació de sang a la Universitat es celebrarà els dies 29 de novembre a Tarongers, 30 de novembre a Burjassot i 30 de novembre a Blasco Ibáñez .

Aquesta participació consta de tres fases:

– Formació a càrrec del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, que es realitzarà en la seu d’aquest a l’Avinguda del Cid. Aquesta formació tindrà una durada de cinc hores i es realitzarà el dia 21 de novembre, de 9 a 14 hores.

– Participació en els punts d’informació que  s’instal·laran en els tres campus del 23 al 28 de novembre. Els estudiants col·laboradors participaran en un dels Punts instal·lats en el seu campus durant un total de 12,5h combinant diferents blocs horaris al llarg dels dies esmentats.

– Col·laboració informant en el punt de donació de sang del seu campus els dies 29 o 30 de novembre.

La inscripció heu de realitzar-la mitjançant ENTREU en “Col·laboració en el Dia de la donació de sang”. El termini d’inscripció és del 14 al 20 de novembre.

La participació és gratuïta i les places són limitades seguint l’ordre d’inscripció.

Aquesta activitat es reconeix amb 1 crèdit per participació en estudis de grau, sempre que es participe en les tres fases.