Ajudes a projectes de cooperació per a associacions i col·lectius

Ampliat el termini de presentació de sol·licituds  fins al 8 de juny !!

mitjançant ENTREU https://entreu.uv.es/

El SEDI convoca les Ajudes a projectes de cooperació, educació al desenvolupament, sensibilització i solidaritat per a associacions i col·lectius d’estudiants de la Universitat de València 2016

Bases de la convocatòria 2016

L’objectiu d’aquestes ajudes es donar suport a projectes de cooperació, educació per al desenvolupament, sensibilització i solidaritat promoguts i gestionats per associacions d’estudiants de la Universitat de València o per col·lectius d’estudiants en col·laboració amb una ONGD.  Així mateix, és objectiu d’aquesta convocatòria afavorir i potenciar la col·laboració entre els col·lectius i associacions d’estudiants de la Universitat de València i les ONGD valencianes

Hi ha 3 tipus de projectes: 

Projectes de cooperació per al desenvolupament que tinguen com a objectiu la promoció i el desenvolupament humà de persones i comunitats dels països empobrits i projectes de cooperació en l’àmbit de l’educació i la cultura amb universitats i altres centres educatius dels països del sud

Projectes de sensibilització social i d’educació per al desenvolupament a la Universitat de València

Projectes d’intervenció social en comunitats i sectors desfavorits de la societat del País Valencià